Seura

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura

Vuonna 1980 perustettu Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry (SYS) on pohjoismaiden vanhin ympäristöoikeustieteellinen yhdistys. Seuran tarkoituksena on sääntöjensä 2 §:n mukaan ”edistää ja tukea ympäristökysymysten oikeudellista tutkimusta ja kehittää yhteistyötä eri ympäristötieteiden tutkijoiden ja ympäristöalan viranomaisten kanssa Suomessa ja kansainvälisesti”. Seura toteuttaa tarkoitustaan mm. harjoittamalla julkaisutoimintaa, antamalla lausuntoja ja järjestämällä seminaareja.

Seuran aktiivisten jäsenten lukumäärä on noin 450. Jäsenten toimenkuvat ovat hyvin vaihtelevia, mutta kaikkien tehtävät liittyvät tavalla tai toisella ympäristöä koskeviin oikeudellisiin kysymyksiin. Seuran lakimiesyhdistysluonteesta johtuen jäsenistö on pääosin lakimiehiä, mutta mukana on myös esimerkiksi teknis-luonnontieteellisen tai muun koulutuksen saaneita.

Seuran jäsenet hyväksyy jäsenhakemuksen perusteella seuran johtokunta. Jäseneksi voit hakea jäsenlomakkeella.

 

Johtokunnan kokoonpano 2021

Jäsen                                   Varajäsen

Tuire, Taina                          Leino, Laura

Sepponen, Matti                  Rinne, Tomi    

Belinskij, Antti (pj)              Junnila, Jaana

Hollo, Erkki                          Soininen, Niko

Utter, Robert                        Kuusiniemi, Kari

Paloniitty, Tiina                  Nyholm, Elina