YJ:n kirjoittajapalkinnot

SYS päätti 9.9.2010 myöntää 30-vuotisjuhlavuotenaan HTT Leila Suvantolalle ensimmäisen Ympäristöjuridiikka-palkinnon parhaasta 2000-luvulla Ympäristöjuridiikka-lehdessä julkaistusta kirjoituksesta ”Älä kieltäydy kahdesti (YJ 2/2005).

Alla listaus palkituista kirjoituksista 2016-2023:

 • 2024: Ismo Pölönen & Johanna Leino, ’Kaivossektorin hyväksyttävyysvaje ja paikallisten vaikuttamismahdollisuudet – Miten kaivoslakiuudistus vastaa haasteisiin?’ (YJ 2–3/2023)
  esittäjä: Topi Turunen ja Suvi-Tuuli Puharinen
 • 2023: Aleksi Heinilä, ’Suomi-rata ja suunnittelujärjestelmä’ (YJ 1/2022)
  esittäjä: Erkki Hollo
 • 2022: Janne Kaisto, ’Ympäristöllinen kestävyys ja sopimusoikeus’ (YJ 4/2021)
  esittäjä: Matti Sepponen
 • 2021: Eelis Paukku, ’Maatalouden biokaasuvoimaloiden sääntely – markkinahäiriöstä potentiaalin hyödyntämiseen’ (YJ 1/2020)
  esittäjä: Hannele Pokka
 • 2020: Seita Romppanen & Topi Turunen, ’Kiertotalouden oikeus osana kestävän talouden transitiota’ (YJ 1/2019)
 • 2019: Noora Herranen, ’Luonnonarvojen huomioon ottaminen turvetuotannon
  sijoittamisessa’ (YJ 2-3/2018)
 • 2018: Ismo Pölönen, Teemu Tahvanainen, Jussi Kauppila & Henna-Kaisa Meriläinen
  ’Haitankärsijät turvetuotannon vesistövaikutusten valvojina – Linnunsuon tapaus’ (YJ1/2017)
 • 2017: Jukka Similä, ’Luonnonvaranäkökulma ympäristöoikeuteen’ (YJ 1/2016)
 • 2016: Laura Leino, ’Korvaavat toimenpiteet pienialaisten luontokohteiden suojelusta poikettaessa’ (YJ 1/2015)