Ympäristöjuridiikka

Ympäristöjuridiikka- aikakauskirja (YJ) on ilmestynyt säännöllisesti v. 1980 alkaen. Tällä hetkellä Ympäristöjuridiikka ilmestyy vuosittain neljänä numerona, joista yksi on kaksoisnumero. Ympäristöjuridiikan painos on 500 kpl.

Paperisen aikakauskirjan lisäksi Ympäristöjuridiikka on luettavissa maksullisesta Edilex-palvelusta.

Kirjoittaminen

Ympäristöjuridiikka ottaa julkaistavaksi tiedonantoja, oikeustapausselostuksia, kirjallisuusarvosteluja, kirjoituksia, esitelmiä ja maksullisia ilmoituksia. Ympäristöjuridiikka on tieteellisten kirjoitusten osalta referee-julkaisu. Artikkeleiden arvioinnin suorittavat toimituksen ulkopuoliset asiantuntijat. Lyhyemmät kirjoitukset ja keskustelupuheenvuorot eivät kuulu referee-menettelyn piiriin.

Kirjoittajia pyydetään toimittamaan käsikirjoitus ja tiivistelmä toimitukselle liitetiedostoina. Käsikirjoituksiin pyydetään lisäksi liittämään tieto kirjoittajan oppiarvosta ja ammattinimikkeestä sellaisena kuin asianomainen toivoo ne kirjoituksen yhteydessä julkaistavan.

Ympäristöjuridiikka-lehdessä noudatetaan kotimaisten oikeustieteellisten julkaisujen viittausohjetta. Tätä ohjetta täydentää Ympäristöjuridiikka-lehden oma kirjoitusohje.

Toimituksen yhteystiedot

Ympäristöjuridiikka
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry
PL 1225
00101 HELSINKI
E-mail: yj@sysry.fi