Tapahtumat

Julkaisemme tulevien tapahtumiemme ohjelmat täällä.  Ohjelmat täydentyvät mahdollisilla liitteillä esityksistä siltä osin, kuin saamme niille julkaisuluvan.

Selaa tapahtumia:

Syyspäivät 2021

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry:n Syyspäivät järjestettiin 2.–3.9.2021 etätilaisuutena. Keskiviikon 1.9.2021 ohjelma koostui ympäristöoikeuden tutkijoiden puheenvuoroista. Ajankohtaispäivän to 2.9.2021 teemoina olivat erityisesti ilmasto-, luonnonsuojelu- sekä maankäyttö- ja rakennuslain uudistukset.

Ajankohtaispäivä 2.9.2021

Hallitussihteeri Outi Kumpuvaara, ympäristöministeriö: Ilmastolain uudistus (pdf)

Professori Kai Kokko, Helsingin yliopisto: Ilmastolainsäädännön keinovalikoiman kehittäminen

Professori Kati Kulovesi, Itä-Suomen yliopisto: EU:n ilmasto-oikeuden kehitys

Lainsäädäntöneuvos Pasi Kallio, ympäristöministeriö: Luonnos hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulaiksi

Tutkija Paula Leskinen, Suomen ympäristökeskus SYKE: Luonnonsuojelulain oikeudellinen arviointi

Lainsäädäntöneuvos Jaana Junnila, ympäristöministeriö: Kaavoituksen uudistaminen

Hallinto-oikeustuomari Petteri Leppikorpi, Helsingin hallinto-oikeus, Kommenttipuheenvuoro

Syyskokous 2020

Seuran syyskokous järjestettiin keskiviikkona 25.11.2020 klo 17.00 Tieteiden talolla Helsingissä. Osa jäsenistä seurasi kokousta etänä. 

Tilaisuuden alussa kuultiin  MTT Antti Ihon (erikoistutkija, Luonnonvarakeskus) esitys Itämeren rehevöityminen, ravinnekuormitus ja sen sääntely

Antti Belinskij jatkaa seuran puheenjohtajana vuonna 2021. Johtokuntaan Tiina Paloniityn varajäseneksi valittiin tehtävästä väistyvän Tapio Määtän tilalle Elina Nyholm.

Lisäksi kokouksen lopussa Kari Kuusiniemi  luovutti seuran puolesta palan Itämerta kunniapuheenjohtaja Erkki J. Hollolle hänen 80-vuotismerkkipäivän 28.11.2020 kunniaksi (lue lahjasta täältä.)

Syyspäivät 2019

Tutkijapäivä 11.9.2019

9:05 Toiminnanharjoittajan luottamuksensuoja luvituksessa (pdf)
Specialist Partner Klaus Metsä-Simola (Hannes Snellman)

9:35 Konkurssipesän ympäristövastuu (pdf)
Heidi Kantola (Roschier) ja Mira Hänninen (Waselius & Wist):

10:25 Vesienhoidon ympäristötavoitteiden oikeudellinen sitovuus: uusien hankkeiden lupaharkinta ja lupien tarkistaminen (pdf)
Projektitutkija Suvi-Tuuli Puharinen (Itä-Suomen yliopisto):

10:55 Legal framework and feasibility of a domestic offset programme for reaching and going beyond the 2030 ESR target in Finland (pdf)
LL.M & MSc Eftimiya Salo

13:00 Toimiston tervehdys
Partner Sami Laine (Krogerus)

13:05  Rakennuslupamuutokset tuulivoimarakentamisessa (pdf)
Associate Iida Mäkimattila (Krogerus)

13:35 Vesihuollon sääntelyn kipukohdat (pdf)
Professori Antti Belinskij (Itä-Suomen yliopisto/Suomen ympäristökeskus):

14:25 Luonnonvarojen kestävä käyttö autonomian ajan metsä- ja metsästyslainsäädännössä (pdf)
Terhi Raikas

14:55 Kaivostoiminnan eri vaiheiden kumulatiivisten vaikutusten huomioimisen kehittäminen suomalaisessa luonnonsuojelulainsäädännössä (pdf)
Tohtorikoulutettava Matti Kattainen (Lapin yliopisto)

Ajankohtaispäivä 12.9.2019

Tapahtumatalo Bank, auditorio, Unioninkatu 22, Helsinki.

9:00 Avaus
SYS ry:n puheenjohtaja Antti Belinskij

9:05 Valtiovallan tervehdys
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen

9:20 Ympäristöperusoikeuden evoluutio (pdf)
Apulaisprofessori Matti Hepola, Lapin yliopisto

10:00 Ilmasto-oikeuden tasot ja mekanismit
Professori Kati Kulovesi, Itä-Suomen yliopisto: Ilmasto-oikeus – globaalista lokaaliin (pdf)
Professori Ari Ekroos, Aalto-yliopisto:Ilmastotavoitteiden sisällyttämisestä perinteiseen ympäristöoikeuteen (pdf)
Hallinto-oikeustuomari Liisa Selvenius-Hurme, Helsingin hallinto-oikeus: Ilmastopolitiikka oikeudenkäynnin kohteena? (pdf)

12:30 Kaivosten sääntelyn kehittämisnäkymiä
Professori Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto: Kaivoslain kehittämistarpeet ja ratkaisumallit (pdf)
Tutkija Saara Österberg, Itä-Suomen yliopisto: Ympäristöoikeudellinen kaivostutkimus ja sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus (pdf)
Kommenttipuheenvuorot
-Toiminnanjohtaja Pekka Suomela, Kaivosteollisuus;
-Toiminnanjohtaja Päivi Lundvall, Suomen luonnonsuojeluliitto

14:30 Toissijaisen ympäristövastuun rahoittaminen
Erikoistutkija Jouko Tuomainen, Suomen ympäristökeskus: Rahoitusperiaatteet ja -järjestelmät (pdf)
Hallituksen puheenjohtaja Matti Sjögren, Ympäristövakuutuskeskus: Ympäristövakuuttaminen (pdf)
Ympäristöneuvos Satu Lyytikäinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto:
Viranomaiskäytännön näkökulma (pdf)

15:45 Integrated Water Management in the EU (pdf)
Professori Luc Lavrysen, Universiteit Gent

16:30 Tilaisuuden päätös

Kevätretki Vaasaan

Westenergyn vieraana

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry:n kevätretki järjestettiin Vaasassa 16.5.–17.5.2019. Ohjelmassa oli mm. vierailu jätteenpolttolaitos Westenergy Oy Ab:lle sekä  Ympäristöoikeuden ajankohtaisseminaari. Tutustu ohjelmaan täällä sekä esityksiin:

Vaasan hallinto-oikeuden ylituomari Jaakko Kellosalo: Kysymyksiä muutoksenhaku-menettelyssä – valituslupauudistus ja julkisen edun valvonta ympäristöasioissa

Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen johtaja Tarja Savea-Nukala ja ympäristölakimies Katja Söderlund: Ympäristölupavastuualueen ajankohtaisia asioita

Vaasan yliopiston julkisoikeuden yliopistonlehtori, yksikönjohtaja Kristian Siikavirta: Julkisten hankintojen ympäristökriteerit

Vaasan yliopiston energiatekniikan professori Seppo Niemi: Vaasan yliopiston Vaasa Energy Business Innovation Centre, tutkimuskeskus VEBIC

Westenergy – Energiaa jätteestä

Kunniapuheenjohtaja Erkki J. Hollon juhlaseminaari

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry:n jäsenet juhlistivat kunniapuheenjohtaja, professori Erkki Hollo pitkäaikaista (1980–2018) puheenjohtajuutta juhlaseminaarilla 8.5.2019. Erkki Hollon johdolla Seura on sääntöjensä mukaisesti edistänyt ja tukenut ympäristökysymysten oikeudellista tutkimusta ja kehittänyt yhteistyötä eri ympäristötieteiden tutkijoiden ja ympäristöalan viranomaisten kanssa Suomessa ja kansainvälisesti.

Seura kiittää lämpimästi kaikkia osallistujia ja puhujia. Juhlaseminaarin esityksiin voi tutustua oheisista linkeistä.

12:30 Seminaarin avaus

  • Seuran puheenjohtaja, professori Antti Belinskij

12:40 Pilaamisen ja heikentämisen kiellot ympäristöoikeudessa

  • Presidentti Kari Kuusiniemi, korkein hallinto-oikeus: Immissiokielto pilaamiskieltona (PDF)
  • Tutkijatohtori Tiina Paloniitty, Helsingin yliopisto: Heikentämiskiellon sisältö vesienhoitolain mukaan (PDF)
  • Professori Jukka Similä, Lapin yliopisto: Ravinnekompensaatio (PDF)
  • Keskustelu

14:20 Pilaamiskiellon evoluutio

  • Professori Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopisto: Pilaamiskielto ympäristöoikeudellisen ratkaisun teorian valossa (PDF)
  • Professori Kai Kokko, Helsingin yliopisto: Ympäristöperusoikeuden evoluutio (PDF)
  • Professori Anne Kumpula, Turun yliopisto: Oikeus terveelliseen ympäristöön – keskustelu jatkuu (PDF)
  • Keskustelu

15:30 Pilaamiskielto ennen, nyt ja tulevaisuudessa

  • Seuran kunniapuheenjohtaja, professori Erkki Hollo (PDF)

15:50 Loppukeskustelu

Kevätkokous 2019

Antti Belinskij, Noora Herranen, Erkki Hollo ja Aleksi Kare (Kuva: Riitta Rönn).

Kevätkokouksessa luovutettiin Ympäristöjuridiikka-lehden vuoden 2018 kirjoittajapalkinto Noora Herraselle artikkelista Luonnonarvojen huomioon ottaminen turvetuotannon sijoittamisessa.

Lisäksi tilaisuuden alussa kuultuun Topi Turusen esitelmän aiheesta ’Jätteiden kiertojen sääntely kiertotaloudessa’ hiljattain hyväksytyn väitöskirjansa pohjalta.

Vesioikeuspäivä Tieteiden talolla

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran vesioikeuspäivä järjestettiin 15.1.2019 Tieteiden talolla Helsingissä.

Ohjelma:

Syyspäivät 2018

Seuran syyspäivät järjestettiin 5.-6.9.2018 Helsingissä.

Ympäristörikosten syyteharkinta: Yliopistotutkija, ympäristöoikeuden dosentti Leila Suvantola, Itä-Suomen yliopisto (pdf); Vanhempi ympäristölakimies Tomi Rinne, Ramboll Finland Oy (pdf).

Ympäristövastuut konkurssissa: Lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, oikeusministeriö; Professori Tuula Linna, Helsingin yliopisto; Asianajaja Sami Uoti, HPP Asianajotoimisto.

Syyspäivät 13.-14.9.2017

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran syyspäivät järjestettiin 13.-14.9.2017 Helsingissä.

Tutkijaseminaaripäivä  13.9.

Korkein hallinto-oikeus 14.9.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen
Hallinnonuudistus ja yksi luukku – entä uusi ympäristölainsäädäntö?
Ilmasto-oikeus nyt
Kiertotalous