Tapahtumat

Julkaisemme tulevien tapahtumiemme ohjelmat täällä.  Ohjelmat täydentyvät mahdollisilla liitteillä esityksistä siltä osin, kuin saamme niille julkaisuluvan.

Selaa tapahtumia:

Seminaari: Vihreä siirtymä ympäristöharppaus vai -uhka?
Yritysvastuulainsäädäntö ja ympäristöoikeus
Syyspäivät 2023
Kevätretkipäivä 2023
Seminaari: EU:n ennallistamisasetusluonnos

Syyspäivät 2022
Kestävyys ja oikeus -seminaari kevät 2022
Syyspäivät 2021
Syyskokous 2020
Syyspäivät 2019
Kevätretki Vaasaan 2019
Kunniapuheenjohtaja Erkki J. Hollon juhlaseminaari
Kevätkokous 2019
Vesioikeuspäivä 2019
Syyspäivät 2018
Syyspäivät 2017

Seminaari: Vihreä siirtymä ympäristöharppaus vai -uhka?

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura järjesti huhtikuussa 2024 seminaarin aiheena vihreä siirtymä Helsingissä Tieteiden talossa ja etäyhteyksin.

Seminaariesityksiä on koottu alle siltä osin kuin seura on saanut niitä julkaistavaksi.

Juho Korpi: Vihreä siirtymä – ympäristöharppaus vai -uhka?

Niko Soininen: Häviääkö luonto ilmasto- ja energiasiirtymässä? EU:n ilmasto-, luonnonvara- ja ympäristölainsäädännön koherenssi

Tellervo Ala-lahti: Strateginen lupasääntely ja sujuvoittaminen

Topi Turunen: Kriittiset raaka-aineet ja vihreä siirtymä

Seita Vesa: Ilmastopolitiikan ja ympäristövaikutusten tasapaino

Suvi-Tuuli Puharinen: Vihreän siirtymän vesistövaikutukset ja vesiensuojelu

Yritysvastuulainsäädäntö ja ympäristöoikeus -seminaari 

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ja Yritysvastuuoikeuden yhdistys järjestivät yhteistyössä seminaarin ”Yritysvastuulainsäädäntö ja ympäristöoikeus” 26.9. Helsingissä Tieteiden talolla. Esityksiä  on koottu alle siltä osin kuin seura on saanut niitä julkaistavaksi.

Juho Saloranta: Yritysvastuulainsäädäntö: mistä on kyse ja missä mennään Suomessa ja EU:ssa?

Jukka Similä: Ympäristösääntely, markkinat ja yritystoiminta: sääntelyratkaisut

Casper Herler: Yrityksen huolellisuusvelvoitteen yhteensovittaminen ympäristöoikeuden erityispiirteisiin

Suvi-Tuuli Puharinen: Yritysvastuulainsäädäntö ympäristölainsäädännön täydentäjänä – case vesivastuu

Minna Pappila: Metsäsääntelyn uudet suunnat: metsäalan arvoketjut EU:n metsäkatoasetuksessa

Syyspäivät 2023

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry järjesti perinteiset syyspäivät 6.-7.9.2023. Tutkijapäivä  järjestettiin asianajotoimisto Castrén & Snellmanin (aamupäivän osio) ja asianajotoimisto Roschierin (iltapäivän osio) tiloissa Helsingissä.

Ajankohtaispäivää (7.9.) vietettiin Helsingin keskustakirjasto Oodissa ja se koostui ajankohtaisista ympäristöoikeutta käsittelevistä puheenvuoroista.

Syyspäivien esityksiä  on koottu alle siltä osin kuin seura on saanut niitä julkaistavaksi.

Tutkijapäivä

Väitöskirjatutkija Terhi Raikas, Vaasan yliopisto: Ympäristöjärjestöjen rooli Itämeren rantavaltioissa

Erikoistutkija Jouko Tuomainen, SYKE: Säädetäänkö uusi laki vai tulkitaanko avarasti nykyisiä – esimerkkinä vanhojen pilaantuneiden alueiden puhdistamisvastuun kehitys

Arkkitehti Juha-Pekka Vartiainen: Maankäyttösopimustyypit julkis- ja yksityisoikeuden vuorovaikutuksessa 

Esittelijäneuvos Elina Nyholm, oikeuskanslerinvirasto: Uhkasakkolain tarkastelua erityisesti ympäristöoikeudellisessa kontekstissa

Senior Lecturer Seita Romppanen, CCEEL, University of Eastern Finland / Senior Research Scientist, Finnish Environment Institute: Towards Climate-Neutral Land Sector by 2035 – The Role & Relevance of the Revised LULUCF Regulation

University Lecturer Tiina Paloniitty, University of Helsinki: EU Environmental Principles and Scientific Uncertainty before National Courts: The Case of the Habitats Directive

Associate Professor Kaisa Huhta, CCEEL, University of Eastern Finland: The reach of EU competences in the low-carbon energy transition

Doctoral Researcher Li Yuan, University of Helsinki: Can the reflexive law method be used to improve environmental regulation?

Ajankohtaispäivä:

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Valtiovallan tervehdys

Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Eeva Furman, valtioneuvoston kanslia: Petteri Orpon hallitus, kestävä kehitys ja yhteiskunnallinen kestävyys

Ympäristöneuvos Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö: Kunming-Montrealin biodiversiteettikehyksen vaikutukset Suomen ympäristösääntelyyn

Lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö: Vesilain muuttaminen – uudet kalatalousvelvoitteet

Väitöskirjatutkija Suvi-Tuuli Puharinen, Itä-Suomen yliopisto: Ympäristöjärjestöjen rooli Itämeren rantavaltioissa

Neuvotteleva virkamies Paula Perälä, ympäristöministeriö: Maaperän terveyttä koskeva direktiiviehdotus (Soil Monitoring Law)

Asianajaja, OTT, VT Casper Herler, Borenius: Lupaprosessien kehittämisellä kohti kestävää kasvua

Erikoissuunnittelija Teija Haavisto, Suomen ympäristökeskus Syke: Maaperän seuranta, tila ja ohjauskeinot

 

Kevätretkipäivä 2023 

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura järjesti kevätretkipäivän Helsingissä tiistaina 16.5. yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Rambollin kanssa. Päivä koostui ajankohtaista ympäristöoikeudellista tutkimusta esittelevästä seminaarista Helsingin yliopistolla sekä laivamatkana järjestetystä ekskursiosta Kruunusilloille.

Päivien esityksiä on koottu alle siltä osin kuin seura on saanut niitä julkaistavaksi.

Seminaari: EU:n ennallistamisasetusluonnos

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry järjesti maaliskuussa 2023 seminaarin EU:n ennallistamisasetusluonnoksesta Helsingissä Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, sali 104) ja etäyhteyksin.

Seminaariesityksiä on koottu alle siltä osin kuin seura on saanut niitä julkaistavaksi.

EU:n asetusluonnoksen pääpiirteet ja valmistelutilanne, lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, ympäristöministeriö
EU:n toimivalta, professori Päivi Leino-Sandberg, Helsingin yliopisto

Ennallistaminen ympäristöoikeuden sektoreilla 

 • Luonnonsuojelu, professori Kai Kokko, Helsingin yliopisto
 • Vedet ja meret, väitöskirjatutkija Suvi-Tuuli Puharinen, Itä-Suomen yliopisto 
 • Kaupunkiympäristö, hallitusneuvos Jaana Junnila, ympäristöministeriö
 • Metsät, erikoistutkija Minna Pappila, Suomen ympäristökeskus SYKE

Kansallinen implementointi, professori Niko Soininen, Itä-Suomen yliopisto

Syyspäivät 2022

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry:n Syyspäivät järjestettiin 14.–15.9.2022 Rambollin pääkonttorilla Espoossa sekä Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Keskiviikkona järjestetyn tutkijapäivän ohjelma koostui ympäristöoikeuden tutkijoiden puheenvuoroista. Ajankohtaispäivän teemoina olivat muun muassa ajankohtaiset lainsäädäntöhankkeet sekä energiansääntelyn kehityssuunnat Suomessa ja Euroopan Unionissa, toissijainen ympäristövastuu sekä tulevaisuuden ympäristölainsäädäntö. 

Päivien esityksiä on koottu alle siltä osin kuin seura on saanut niitä julkaistavaksi.

Tutkijapäivä ke 14.9. 

Rambollin puheenvuoro: Ramboll tänään – Toimialajohtaja Mikko Leppänen

Äänimaisema YVA-lainsäädännössä ja tuulivoimakäytännössä: Tutkija Heikki Salonen, Itä-Suomen yliopisto

Väittelin vuonna 2007 ympäristönlaatunormeista – hyöty käytännön työssä? Oikeusneuvos Robert Utter, korkein hallinto-oikeus

Tiedon julkisuus ja suojaaminen juridisessa työssä, Kiinteistö- ja ympäristölakimies Tomi Rinne, Ramboll

Kaivossopimus: Apua osallistumisen ja legitimiteetin rakentamiseen? Väitöskirjatutkija Sonja Vilenius, Turun yliopisto

Governing Nature-based Solutions for Urban Flood Management in Finland and Italy: A Legal Perspective on Sustainable Transitions , PhD student Francesco Venuti, University of Eastern Finland

Oikeudenalavertailu murroksen menetelmänä – ilmasto- ja energiaoikeuden näkökulma Yliopistonlehtori (Itä-Suomen yliopisto) ja erikoistutkija (SYKE) Seita Romppanen

Kommunikatiivinen suunnittelu ja oikeusvaltio, Yliopistonlehtori Aleksi Heinilä, Itä-Suomen yliopisto

Ajankohtaispäivä 15.9. 

Katsaus Suomen ja EU:n lainsäädäntöhankkeisiin
Luonnonsuojelusääntelyn ajankohtaiset: Lainsäädäntöneuvos Pasi Kallio, ympäristöministeriö
Katsaus Suomen ja EU:n lainsäädäntöhankkeisiin Hallitussihteeri Outi Kumpuvaara, ympäristöministeriö
Ajankohtaista rakentamisen lainsäädännöstä Hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi, ympäristöministeriö

Toissijainen ympäristövastuu
HE-luonnos laiksi ympäristövahinkorahastosta Hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö
Toissijainen ympäristövastuu ja ehdotettu laki ympäristövahinkorahastosta Väitöskirjatutkija Mari Pihalehto, Helsingin yliopisto

Energiasääntelyn kehityssuunnat EU:ssa ja Suomessa
Ajankohtaiskatsaus viime vuosien EU-energiaoikeuden kehitykseen Tutkijatohtori Kaisa Huhta, Itä-Suomen yliopisto
Energiamarkkinat: EU, Suomi, 2022 Vanhempi tutkija Iivo Vehviläinen, Aalto-yliopisto

Paneeli: Tulevaisuuden ympäristölainsäädäntö
Ympäristöjuristi Matti Kattainen, Suomen luonnonsuojeluliitto
Tulevaisuuden ympäristölainsäädäntö? Lainsäädäntöjohtaja Johanna Korpi, ympäristöministeriö
Johtava asiantuntija Minna Ojanperä, Elinkeinoelämän keskusliitto
Tutkijatohtori Tiina Paloniitty, Helsingin yliopisto
Professori Jukka Similä, Lapin yliopisto

Kestävyys oikeusjärjestelmän läpäisevänä kehyksenä -seminaari kevät 2022

Seura järjesti vuodenvaihteessa julkaistujen Ympäristöjuridiikka-lehden erikoisnumerojen pohjalta seminaarin aiheella Kestävyys oikeusjärjestelmän läpäisevänä kehyksenä Helsingissä ja etäyhteyksin tiistaina 24. toukokuuta. Tilaisuus keskittyi erityisesti siihen, millä tavoin kestävyys lävistää oikeusjärjestelmän ja millaisia kestävyyttä tukevia ja jarruttavia oikeudellisia mekanismeja eri oikeudenalojen yleisiin oppeihin ja sääntelyyn sisältyy.

Alla ohjelma ja saatavilla olevat esitykset:

 • Johdanto erikoisnumeron tematiikkaan, prof. Niko Soininen (pdf)
 • Kestävyysmurros ja oikeus, prof. Jukka Similä (pdf)
 • Avoimuus, tasapuolinen kohtelu ja julkisten varojen tehokas käyttö – vihreiden
  hankintojen esteitä vai mahdollistajia?, prof. Kirsi-Maria Halonen 
 • Politiikkakoherenssi Euroopan unionissa – haaste kestävyysmurrokselle?,
  yliopistonlehtori OTT Tomi Tuominen (pdf)
 • Rikosoikeus kohtaa kestävän kehityksen haasteet, prof. Kimmo Nuotio
 • Kestävyysmurros ja insolvenssioikeus – mikä kestää?, prof. Tuula Linna (pfd)
 • Vahingonkorvausoikeus ja ilmastonmuutos, yliopistonlehtori OTT Sampo Mielityinen (pdf)
 • Ympäristöllinen kestävyys ja sopimusoikeus, prof. Janne Kaisto (pdf)
 • Kohti kestävämpää immateriaalioikeutta, prof. Taina Pihlajarinne 
 • Velvoiteoikeus kestävyyskysymyksen rakenteellisena sydämenä, prof. Jaakko Salminen (pdf)

Syyspäivät 2021

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry:n Syyspäivät järjestettiin 2.–3.9.2021 etätilaisuutena. Keskiviikon 1.9.2021 ohjelma koostui ympäristöoikeuden tutkijoiden puheenvuoroista. Ajankohtaispäivän to 2.9.2021 teemoina olivat erityisesti ilmasto-, luonnonsuojelu- sekä maankäyttö- ja rakennuslain uudistukset.

Tutkijapäivä 1.9.2021

OTT Hanna Nieminen-Finne, tuomioistuinvirasto: Tieteelliset epävarmuudet luontodirektiivejä koskevassa oikeuskäytännössä: moninaisia prosesseja, yhtenäistä oikeudenkäyttöä?

OTT Lea Halonen, Itä-Suomen yliopisto: Turvemaiden metsätalouden vesiensuojelusääntely ja sääntelyn kehittämistarpeet 

HTM, LuK Saara Österberg, Itä-Suomen yliopisto: Kaivosten vesivastuu 

OTM Veera Salokannel: Vesivisiot Suomessa ja vesienhoitosuunnittelu 

Ajankohtaispäivä 2.9.2021

Hallitussihteeri Outi Kumpuvaara, ympäristöministeriö: Ilmastolain uudistus (pdf)

Professori Kai Kokko, Helsingin yliopisto: Ilmastolainsäädännön keinovalikoiman kehittäminen

Professori Kati Kulovesi, Itä-Suomen yliopisto: EU:n ilmasto-oikeuden kehitys

Lainsäädäntöneuvos Pasi Kallio, ympäristöministeriö: Luonnos hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulaiksi

Tutkija Paula Leskinen, Suomen ympäristökeskus SYKE: Luonnonsuojelulain oikeudellinen arviointi

Lainsäädäntöneuvos Jaana Junnila, ympäristöministeriö: Kaavoituksen uudistaminen

Hallinto-oikeustuomari Petteri Leppikorpi, Helsingin hallinto-oikeus, Kommenttipuheenvuoro

 

Syyskokous 2020

Seuran syyskokous järjestettiin keskiviikkona 25.11.2020 klo 17.00 Tieteiden talolla Helsingissä. Osa jäsenistä seurasi kokousta etänä. 

Tilaisuuden alussa kuultiin  MTT Antti Ihon (erikoistutkija, Luonnonvarakeskus) esitys Itämeren rehevöityminen, ravinnekuormitus ja sen sääntely

Antti Belinskij jatkaa seuran puheenjohtajana vuonna 2021. Johtokuntaan Tiina Paloniityn varajäseneksi valittiin tehtävästä väistyvän Tapio Määtän tilalle Elina Nyholm.

Lisäksi kokouksen lopussa Kari Kuusiniemi  luovutti seuran puolesta palan Itämerta kunniapuheenjohtaja Erkki J. Hollolle hänen 80-vuotismerkkipäivän 28.11.2020 kunniaksi (lue lahjasta täältä.)

Syyspäivät 2019

Tutkijapäivä 11.9.2019

9:05 Toiminnanharjoittajan luottamuksensuoja luvituksessa (pdf)
Specialist Partner Klaus Metsä-Simola (Hannes Snellman)

9:35 Konkurssipesän ympäristövastuu (pdf)
Heidi Kantola (Roschier) ja Mira Hänninen (Waselius & Wist):

10:25 Vesienhoidon ympäristötavoitteiden oikeudellinen sitovuus: uusien hankkeiden lupaharkinta ja lupien tarkistaminen (pdf)
Projektitutkija Suvi-Tuuli Puharinen (Itä-Suomen yliopisto):

10:55 Legal framework and feasibility of a domestic offset programme for reaching and going beyond the 2030 ESR target in Finland (pdf)
LL.M & MSc Eftimiya Salo

13:00 Toimiston tervehdys
Partner Sami Laine (Krogerus)

13:05  Rakennuslupamuutokset tuulivoimarakentamisessa (pdf)
Associate Iida Mäkimattila (Krogerus)

13:35 Vesihuollon sääntelyn kipukohdat (pdf)
Professori Antti Belinskij (Itä-Suomen yliopisto/Suomen ympäristökeskus):

14:25 Luonnonvarojen kestävä käyttö autonomian ajan metsä- ja metsästyslainsäädännössä (pdf)
Terhi Raikas

14:55 Kaivostoiminnan eri vaiheiden kumulatiivisten vaikutusten huomioimisen kehittäminen suomalaisessa luonnonsuojelulainsäädännössä (pdf)
Tohtorikoulutettava Matti Kattainen (Lapin yliopisto)

Ajankohtaispäivä 12.9.2019

Tapahtumatalo Bank, auditorio, Unioninkatu 22, Helsinki.

9:00 Avaus
SYS ry:n puheenjohtaja Antti Belinskij

9:05 Valtiovallan tervehdys
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen

9:20 Ympäristöperusoikeuden evoluutio (pdf)
Apulaisprofessori Matti Hepola, Lapin yliopisto

10:00 Ilmasto-oikeuden tasot ja mekanismit
Professori Kati Kulovesi, Itä-Suomen yliopisto: Ilmasto-oikeus – globaalista lokaaliin (pdf)
Professori Ari Ekroos, Aalto-yliopisto:Ilmastotavoitteiden sisällyttämisestä perinteiseen ympäristöoikeuteen (pdf)
Hallinto-oikeustuomari Liisa Selvenius-Hurme, Helsingin hallinto-oikeus: Ilmastopolitiikka oikeudenkäynnin kohteena? (pdf)

12:30 Kaivosten sääntelyn kehittämisnäkymiä
Professori Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto: Kaivoslain kehittämistarpeet ja ratkaisumallit (pdf)
Tutkija Saara Österberg, Itä-Suomen yliopisto: Ympäristöoikeudellinen kaivostutkimus ja sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus (pdf)
Kommenttipuheenvuorot
-Toiminnanjohtaja Pekka Suomela, Kaivosteollisuus;
-Toiminnanjohtaja Päivi Lundvall, Suomen luonnonsuojeluliitto

14:30 Toissijaisen ympäristövastuun rahoittaminen
Erikoistutkija Jouko Tuomainen, Suomen ympäristökeskus: Rahoitusperiaatteet ja -järjestelmät (pdf)
Hallituksen puheenjohtaja Matti Sjögren, Ympäristövakuutuskeskus: Ympäristövakuuttaminen (pdf)
Ympäristöneuvos Satu Lyytikäinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto:
Viranomaiskäytännön näkökulma (pdf)

15:45 Integrated Water Management in the EU (pdf)
Professori Luc Lavrysen, Universiteit Gent

16:30 Tilaisuuden päätös

Kevätretki Vaasaan

Westenergyn vieraana

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry:n kevätretki järjestettiin Vaasassa 16.5.–17.5.2019. Ohjelmassa oli mm. vierailu jätteenpolttolaitos Westenergy Oy Ab:lle sekä  Ympäristöoikeuden ajankohtaisseminaari. Tutustu ohjelmaan täällä sekä esityksiin:

Vaasan hallinto-oikeuden ylituomari Jaakko Kellosalo: Kysymyksiä muutoksenhaku-menettelyssä – valituslupauudistus ja julkisen edun valvonta ympäristöasioissa

Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen johtaja Tarja Savea-Nukala ja ympäristölakimies Katja Söderlund: Ympäristölupavastuualueen ajankohtaisia asioita

Vaasan yliopiston julkisoikeuden yliopistonlehtori, yksikönjohtaja Kristian Siikavirta: Julkisten hankintojen ympäristökriteerit

Vaasan yliopiston energiatekniikan professori Seppo Niemi: Vaasan yliopiston Vaasa Energy Business Innovation Centre, tutkimuskeskus VEBIC

Westenergy – Energiaa jätteestä

Kunniapuheenjohtaja Erkki J. Hollon juhlaseminaari

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry:n jäsenet juhlistivat kunniapuheenjohtaja, professori Erkki Hollo pitkäaikaista (1980–2018) puheenjohtajuutta juhlaseminaarilla 8.5.2019. Erkki Hollon johdolla Seura on sääntöjensä mukaisesti edistänyt ja tukenut ympäristökysymysten oikeudellista tutkimusta ja kehittänyt yhteistyötä eri ympäristötieteiden tutkijoiden ja ympäristöalan viranomaisten kanssa Suomessa ja kansainvälisesti.

Seura kiittää lämpimästi kaikkia osallistujia ja puhujia. Juhlaseminaarin esityksiin voi tutustua oheisista linkeistä.

12:30 Seminaarin avaus

 • Seuran puheenjohtaja, professori Antti Belinskij

12:40 Pilaamisen ja heikentämisen kiellot ympäristöoikeudessa

 • Presidentti Kari Kuusiniemi, korkein hallinto-oikeus: Immissiokielto pilaamiskieltona (PDF)
 • Tutkijatohtori Tiina Paloniitty, Helsingin yliopisto: Heikentämiskiellon sisältö vesienhoitolain mukaan (PDF)
 • Professori Jukka Similä, Lapin yliopisto: Ravinnekompensaatio (PDF)
 • Keskustelu

14:20 Pilaamiskiellon evoluutio

 • Professori Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopisto: Pilaamiskielto ympäristöoikeudellisen ratkaisun teorian valossa (PDF)
 • Professori Kai Kokko, Helsingin yliopisto: Ympäristöperusoikeuden evoluutio (PDF)
 • Professori Anne Kumpula, Turun yliopisto: Oikeus terveelliseen ympäristöön – keskustelu jatkuu (PDF)
 • Keskustelu

15:30 Pilaamiskielto ennen, nyt ja tulevaisuudessa

 • Seuran kunniapuheenjohtaja, professori Erkki Hollo (PDF)

15:50 Loppukeskustelu

Kevätkokous 2019

Antti Belinskij, Noora Herranen, Erkki Hollo ja Aleksi Kare (Kuva: Riitta Rönn).

Kevätkokouksessa luovutettiin Ympäristöjuridiikka-lehden vuoden 2018 kirjoittajapalkinto Noora Herraselle artikkelista Luonnonarvojen huomioon ottaminen turvetuotannon sijoittamisessa.

Lisäksi tilaisuuden alussa kuultuun Topi Turusen esitelmän aiheesta ’Jätteiden kiertojen sääntely kiertotaloudessa’ hiljattain hyväksytyn väitöskirjansa pohjalta.

Vesioikeuspäivä Tieteiden talolla

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran vesioikeuspäivä järjestettiin 15.1.2019 Tieteiden talolla Helsingissä.

Ohjelma:

 

Syyspäivät 2018

Seuran syyspäivät järjestettiin 5.-6.9.2018 Helsingissä.

Ympäristörikosten syyteharkinta: Yliopistotutkija, ympäristöoikeuden dosentti Leila Suvantola, Itä-Suomen yliopisto (pdf); Vanhempi ympäristölakimies Tomi Rinne, Ramboll Finland Oy (pdf).

Ympäristövastuut konkurssissa: Lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, oikeusministeriö; Professori Tuula Linna, Helsingin yliopisto; Asianajaja Sami Uoti, HPP Asianajotoimisto.

 

Syyspäivät 13.-14.9.2017

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran syyspäivät järjestettiin 13.-14.9.2017 Helsingissä.

Tutkijaseminaaripäivä  13.9.

Korkein hallinto-oikeus 14.9.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen
Hallinnonuudistus ja yksi luukku – entä uusi ympäristölainsäädäntö?
Ilmasto-oikeus nyt
Kiertotalous